典雅的文言,让我们找到回家的路(古诗词曲43——63)

典雅的文言,让我们找到回家的路(古诗词曲43——63)(张训海)


43、酬乐天扬州初逢席上见赠(刘禹锡,中唐)


巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯kē)人。


沉舟pàn千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒(zhǎng)精神。


【披沙拣金:友情是一杯温暖的酒。“见”,加在动词前表示对他人行为的承受;“长”,增长,振作。


44、钱塘湖春行(白居易,中晚唐)


孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕(zhuó)春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没(mò)马蹄。最爱湖东行不足,绿杨里白沙堤。


【披沙拣金:白居易写诗非常辛苦,正如他自己所说:“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西。”诵读和书写,竟到了口舌生疮、手指成胝的地步。所以人称“诗魔”。


45、观刈yì)麦(白居易,中晚唐)


田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑(hè)(dān)食,童稚(xié)壶浆。相随田去,丁壮在南足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。复有贫妇人,抱子在旁。右手秉(bǐng)遗穗,左臂悬筐。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。今我何功德,曾(céng)农桑。吏三百石(dàn),岁有余粮。念此私自愧,尽日不能忘。


【披沙拣金:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,今日的割麦人很有可能沦落成明天的拾麦者,苛政之弊也,诗人直赋其事,发人深省。“荷”,扛,担;“其”,代词,代人;“事”,从事;“晏”,尽。】


46、琵琶行(白居易,中晚唐)


(xún)阳江头夜送客,枫叶荻(dí)花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。


寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮。转轴弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉手续续弹,说尽心中无限事。轻拢慢捻(niǎn)抹复挑(tiǎo),初为《霓ní裳shanɡ》后《六幺yāo》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩(sè)弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶(zhà)破水浆迸bènɡ,铁骑(jì)突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫fǎnɡ)悄无言,唯见江心秋月白。


沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起(liǎn)容。自言本是京城女,家在虾蟆(hámá)陵下住。十三学得琵琶成,名属教坊第一部。曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头,一曲红绡(xiāo)不知数(shù)。钿(diàn)头银篦(bì)击节碎,血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年,秋月春风等闲弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。门前冷落马稀,老大嫁作商人妇。商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。去来江口守空船,绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑(lán)干。


我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯落人,相逢何必曾相识。我从去年辞帝京,谪(zhé)居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛,呕哑(ǒuyā)嘲哳(zhāozhā)难为听。今夜君琵琶语,如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。


感我此言良久立,坐促弦弦转急。凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。中泣下谁最多?江州司马青衫湿。


【披沙拣金:作为“国家干部”的大诗人,身遭迁谪,偶遇一沦落风尘的“红歌伎”,为什么能视作知音知己?因为与她同病相怜,从她的琵琶声中听到了“京都声”,这是个人的、民族的、社会的、历史的琴音。“信”,随意,听凭。“去来”,离别后;“来”,语气词;“却”,退下。】


47、长歌(白居易,中晚唐)


汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。杨家有女初长成,养在深闺人未识。


天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。(móu)一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。


春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。


云鬓(bìn)花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起,从此君王不早朝。


承欢侍宴无闲,春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。


金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。姊(zǐ)妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。


遂令天下父母心,不重生男重生女。(lí)宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。


缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。渔阳鼙(pí)鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。


九重城阙烟尘生,千乘(shèng)万骑西南行。翠华摇摇行复止,西出都门百余里。


六军不发无奈何,宛转眉马前死。花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。


君王掩面救不得,看血泪相和流。黄埃散漫风萧,云栈(yíng)(yū)登剑阁。


峨嵋山下少人行,旌(jīng)旗无光日色薄(bó)。蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。


行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。天旋日转龙驭(yù),到此踌躇(chóuchú)不能去。


马嵬(wéi)坡下泥土中,不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。


归来池(yuùn)皆依旧,太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。


春风桃李花开夜,秋雨梧桐叶落时。西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。


梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。夕殿萤飞思悄(qiǎo)然,孤灯挑尽未成眠。


迟迟钟鼓初长夜,耿耿(gěng)星河欲曙天。鸳鸯(yuānyāng)瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共?


悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。临邛(qióng)道士鸿都客,能以精诚致魂魄。


为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。排空驭气奔如电,升天入地求之遍。


上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈(piāomiǎo)间。


楼阁玲珑五云起,其中(chuò)约多仙子。中有一人字太真,雪肤花貌参差(cēncī)是。


金阙西厢叩玉扃(jiōng),转教小玉报双成。闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。


揽衣推枕起徘徊,珠箔(bó)银屏迤逦(yǐlǐ)开。云鬓半偏新睡觉(jué),花冠(guān)不整下堂来。


风吹仙(mèi)飘飖(yáo)举,犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。


含情凝(dì)君王,一别音容两渺茫。昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。


回头下望人寰(huán)处,不见长安见尘雾。惟将旧物表深情,钿合金钗(chāi)寄将去。


钗留一股合一扇,钗擘(bò)黄金合分钿。但教心似金钿坚,天上人间会相见。


临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。七月七日长生殿,夜半无人私语时。


在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此绵绵无绝期。


【披沙拣金:江山和美人,始终是帝王的抉择,诗人从“色”和“情”两方面,写出了一个泛化的凄美爱情悲剧。“恨”,①怨恨,②遗憾;“可怜”,可羡,值得羡慕;“回”,掉转,回头,回转。】


48、赤壁(杜牧,晚唐)


jǐ)沉沙铁未,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。


【披沙拣金:有“小杜”之称,咏史吊古,诗人在假设之中是不是在惋惜“时代若与曹公便,铜雀春深锁二乔”?成功在机遇!】


49、泊秦淮(杜牧,晚唐)


烟笼寒水月沙,夜泊(bó)秦淮近酒家。商女不亡国恨,隔江唱后庭花。


【披沙拣金:叙中有议,指桑骂槐,辛辣讽喻。“知”懂得,理解;“犹”,还。


50、锦瑟(李商隐,晚唐)


锦瑟无五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。


海月明珠有泪,田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已wǎng)然。


【披沙拣金:与杜牧合称“小李杜”,全诗使用四个典故,是对人生价值的悲剧式拷问。四个典故——“庄周梦蝶”、“望帝啼鹃”、“明珠泣泪”、“暖玉生烟”。“端”,缘由,来由。


51、夜雨寄北(李商隐,晚唐)


君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,话巴山夜雨时。


【披沙拣金:见与不见,爱就在那里;即使生离死别,幸福,是可以遥望的。“却”,还,再。


52、无题(其三)(李商隐,晚唐)


相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死方尽,蜡炬成灰泪始干。但愁云改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。


【披沙拣金:一寸相思一寸灰。“丝”,谐音“思”,双关语;“镜”,活用动词,照镜子,梳妆。


53、相见欢(李煜(yù),五代·南唐)


无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋


剪不断,理还乱,是离愁。一般滋味在心头。


【披沙拣金:他本是诗歌的火焰,却不幸坠落在风雨飘摇的南唐;他本是高高在上的太阳,却只能眼睁睁地看着祖国的灭亡;他本是顶天立地的君主,却被迫跪伏在赵宋皇帝的丹墀之旁。“锁”嵌入“寂寞”“清秋”之中尤其精妙。“别”,另,另外;“一般”,一种。


54、虞(yú)美人(李煜,五代·南唐)


春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。


雕栏玉(qì)应犹在,只是朱改。问君能有几多愁,恰一江春水向东流。


【披沙拣金:词人在婉约派四旗中号“愁宗”。物是人非,不堪回首。有了痛,才有了真;一字一珠,血泪之词。“砌”,台阶;“颜”,颜容。


55、春江花月夜(张若虚,初唐


春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟随波千万里,何处春江无月明江流转绕芳甸,月照花林皆似xiàn)。空里流霜不觉飞,汀(tīng)上白沙看不见。(初月)


江天一色无纤尘,皎空中孤月轮。江畔何人初见月,江月何年初照人?人生代代无穷(yǐ),江月年年望相似。不知江月待何人,但见长江送流水。(高月)


白云一片去悠悠,青枫(pǔ)上不胜愁。谁家今夜扁(piān)舟子,何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人镜台。玉户帘中卷不去,捣衣(zhēn)上拂还来。(楼月)


此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不鱼龙潜跃水成。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜(xiá)。(斜月)


斜月沉沉藏海雾,石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。(落月)


【披沙拣金:江月照千古,孤篇盖全唐,闻一多称之为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。 全诗三十六句,熔景、情、理于一炉,每四句一换韵。 “已”,停止;“鸿雁”“鱼龙”,古时称“鱼雁”为信使,或者叫“鸿鳞”。】


56、雨霖铃(柳永,北宋)


寒蝉凄切,对长亭晚,骤(zhòu)雨初歇。都(dū)门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝(yē)。念去去千里烟波,暮(ǎi)沉沉楚天阔。


多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!


【披沙拣金:词人在婉约派四旗中号“情长”。在那种冷落凄清的季节里,思念在离别时开始生长,长成伫立岸边的依依杨柳,“衣带渐宽”是思恋。意象——寒蝉、长亭、兰舟、暮霭、清秋、酒、杨柳岸、晓风、残月——伤离别。】


57、渔家傲·秋思(范仲淹,北宋)


塞下秋来风景异,衡阳雁无留意。四面边声连角起。千(zhàng)里,长烟落日孤城闭。


浊酒一杯家万里,燕(yān)然未(lè)归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。


【披沙拣金:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐是诗人爱国情操的写照,诗中先写“雁去无留意”之“景”异,再对比“千嶂”和“孤城”、“酒一杯”和“家万里”之“境”异,最后突出英雄悲壮之“情”异。“去”,离开;“勒”,雕刻。】


58、浣溪沙(晏殊,北宋)


一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,夕阳西下几时回?


 无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。


【披沙拣金:词人在婉约派四旗中号“别恨”。全词伤春怀旧而不沉溺于情,不执著于物,散着些许淡愁,感悟意味深长。】


59、蝶恋花(欧阳修,北宋)


庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘无重数。玉勒雕鞍游(yě)处,楼高不见章台路。


雨横(hèng)风狂三月,门掩黄昏,无计留春住。泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。


【披沙拣金:醉翁,晚年自号六一居士,曰:吾集古录一千卷,藏书一万卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶,吾老于其间,是为六一。此词写暮春闺怨,词人是否也有年老志不申的怨苦和无奈呢?“乱红”,落花。】


60、登飞来峰(王安石,北宋)


飞来山上千塔,闻说鸡鸣见日升。不畏浮云遮望眼,只身在最高层。


【披沙拣金:自信是进取之径。少年意气,寄托壮怀。与苏轼诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”一样极具哲理性。“寻”,古代长度单位,八尺为一寻;“缘”,因为。


61、江城子·密州出猎(苏轼,北宋)


老夫聊发少年狂,左牵,右(qínɡ)锦帽貂(diāo)裘,千骑(jì)卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。


酒酣(hān)胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?挽雕弓如满月,西北望,射天狼。


【披沙拣金:词人号“东坡居士”。这首词感情纵横奔放,“狂”态毕露,是公认的第一首豪放词。“黄”和“苍”,指黄犬和苍鹰;“会”,必然,一定。】


62、水调歌头(苏轼,北宋)


明月几时有?酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼(qióng)楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。   


转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。


【披沙拣金: 以理遣情,大开大阖。一轮明月,却放射出悲天悯人的光辉。“把”,持,端。】


63、念奴娇•赤壁怀古(苏轼,北宋)


大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。


遥想公瑾(jǐn)当年,小乔初嫁了,雄姿英发(fā)羽扇(ɡuān)巾,谈笑间,强lǔ)灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发(fà)。人生如梦,一lèi)江月。


【披沙拣金:一杯浊酒,凝结着壮志难酬的感慨;人有了意气,就有了豁达。“尊”,通“樽”,酒杯。】

徐迟《黄山记》——“一路撰联览胜”导读

徐迟《黄山记》——“一路撰联览胜”导读(张训海)


【课案创意】组织学生就课文内容进行一次假设的“师生同游黄山,揽胜撰联对对子”的文学旅游。


【个性课案】


一、泰山奇,华山险,黄山绝,峨眉秀,玫瑰芬芳,百合秀丽,你一定文采飞扬!请你为黄山写一则导游词:(黄山雄踞于皖南山区,南北约40公里,东西约30公里,周围方圆154平方公里,号称“五百里黄山”。黄山集泰山之雄伟、华山之险峻、恒山之烟云、庐山之飞瀑、雁荡之巧石、峨嵋之秀丽于一体,尤以“奇松、怪石、云海、温泉”四绝名动天下。“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”黄山以其奇伟俏丽、灵秀多姿著称于世,被誉为国之瑰宝、世界奇观,已成为中华民族壮丽山河的象征。


二、为四个部分各加一个标题,合成一首绝句:自然造化出奇山,古来少人能登攀。我今乘兴揽胜景,云松光日扑眼帘。


三、师生同游黄山,览胜撰联对对子:


1、师:同学们,我们俯瞰整个黄山,出现在视野中的是奇峰、幽潭、云海、松石、霞雾,请大家拟联——


生:①三十六峰生白云,几千百涧流苍玉


    ②丹崖夹石柱高风峻骨,奇松生险峰铁骨冰肌


    ③松从岩上出,峰向雾中消


    ④云倏来倏去雪浪滚滚成云海,雾扑朔迷离绮丽多彩生紫烟


    ⑤天女散异花草奇杜鹃艳,造化钟神秀鸟鸣瀑潭幽


2、师:黄山不肯随便把胜境给予人类,它难以攀登,古来有多少人涉足呢?用联回答——


生:①猿猴攀援黄帝来命名,飞鸟难逾神仙去升天


    ②李白怀逸兴乘桥蹑彩虹,龙翰飞壮思揽风宿莲花


    ③汪瓘持斧携众只能临峰翘望铩羽而归,僧师乘勇蹑顶也可掀髯睥睨方霞后跟


3、师:天都险峰古人只有寥寥五者登临,我们现在逶迤而上,大家对比写一联——


生:①昔者近踵其险乃止,我今涉足云梯直上


    ②岌岌可危堕险几毙,无可战栗天堑坦途


    ③一峰天都望而兴叹,黄山奇景尽踏足下


4、师:站在黄山之巅,绮丽风光俱收眼底,大家觅词摘句比赛撰联——


生:①弥天雾飘来浮去群峰忽隐忽现,倾盆雨急奔骤停万松或舞或立


    ②阳光普照丹崖贴金,大风起兮舞松张盖


    ③凝眸处彩霞掩映莲花沐阳含水,蹙眉时风云叱咤我辈纵苇踏浪


    ④虹脚升起直上青天至极至远,云海氤氲忽见宝光美轮美奂


四、黄山归来,心神俱醉,意犹未尽,用一首绝句表达心中感慨:自然造化钟神秀,无限风光在险奇。何等公园落人间,绝处逢生化为夷。


五、抄写你喜爱的句段,注意排偶句式。

典雅的文言,让我们找到回家的路(诗词曲22——42)

典雅的文言,让我们找到回家的路(诗词曲22——42)


【编者按】吟诵涵咏,浮萍有根:


 韩军老师说过,“没有‘文言’,我们找不到回‘家’的路”,“是文言教育造就了白话大师,文言学习形成纯粹、典雅的汉语语感,文言是白话的根基”。我们只有在“文言”的长河里日沉夜浸,冲浪淘洗,才能让我们一颗如浮萍的心回家;也只有在这些典雅古诗文的吟诵涵咏中,才能意会、落实典型的实词、虚词!古诗文,是我们日餐夜哺的精神菽粟和心灵滋养。(张训海)


附:高考语文古诗文必背诵读篇目汇编


注:①高考语文必背诵读的诗词曲81首、文言文31篇,凡112篇。


    ②每篇古诗文中划横线的句子为重点句(参考),打方框的字为默写易错字或通假字。


③加点注释的字词为重点掌握的实词、虚词。


④勤读、勤背、勤默、多用是正途。


A、诗词曲(81首)


22、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄(李白,盛唐)


杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随君(风)直到夜郎西


【披沙拣金:李白,青莲居士,“诗仙”,浪漫主义诗人。其惜别深情比“明月千里寄相思”更胜一筹,意蕴也深得多。“左迁”,古时尊右而卑左,故称贬官降职为“左迁”。


23、行路难(其一)(李白,盛唐)


金樽(zūn)清酒斗(dǒu)十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投(zhù)不能食,拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞(sè)川,将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。


行路难,行路难,多歧路,今在?长风破浪会有时,直挂云帆沧海。


【披沙拣金:面对困境,仍不坠青云之志,满怀憧憬,积极入世,突围脱困。千古雄句,激荡人心。“安”,哪里;“济”,渡。】


24、峨眉山月歌(李白,盛唐)


山月半轮秋,影入平羌(qiāng)江水流。夜溪向三峡,思君不见


【披沙拣金:“月亮走,我也走”,仗剑离蜀的诗人不管走到哪里,心中始终怀月。四句绾合五地记事写景抒情,殊为大手笔。“发”,出发;“下”,顺流而下。


25、春夜洛城闻笛(李白,盛唐)


谁家玉笛暗飞声,散(sàn)入东风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不故园情。


【披沙拣金:春风骀荡,柳枝依依,即使无月,也起乡思。“起”,兴起。


26、月下独酌(其一)(李白,盛唐)


花间一壶酒,独酌(zhuó)相亲举杯邀明月,对影成三人。不解饮,影徒随我身。暂伴月影,行乐春。我歌月徘徊,我舞影零乱。醒时同交欢,醉后各分散。永结无情游,相(miǎo)云汉。


【披沙拣金:谁与我同坐,与月为邻。以闹写寂,以乐写愁,以群写独,反衬出诗人孤高卓立的情怀。“相亲”,亲近我的人;“将”,偕,和;“及”,趁着;“期”,邀约。


27、蜀道难(李白,盛唐)


噫吁yīxūxī),危乎高哉!蜀道难,难上青天。及鱼凫fú),开国何茫然。尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。西(dāng)太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。地崩山壮士死,然后天梯石(zhàn)连。上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。黄鹤飞尚不得过,猿(náo)攀援。青泥何盘盘,百步九折萦(yínɡ)岩峦。扪参(ménshēn)历井仰胁息,以手抚(yīnɡ)坐长叹。


问君西游何时还,畏途巉chán岩不可攀。但见悲鸟号(háo)古木,雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月,愁空山。蜀道之难,难于上青天,使人听此朱颜。连峰天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗huī),砯(pīnɡ)石万壑(hè)雷。其险也如此,嗟(jiē)尔远道之人胡为乎来哉!


剑阁峥嵘而崔嵬wéi。一夫(dānɡ)关,万夫莫开。所守匪亲,化为狼与豺。朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙(shǔn)血,杀人如麻。锦城虽云乐(lè),不如早还家。蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨(zī)嗟!


【披沙拣金:抓住主旨句“蜀道之难,难于上青山。”——高不可攀(侧面写),险不可行(正面写),凶不可留。“之”,①助词,的,②取消句子独立性;“于”,介词,比;“当”,①挡住,②把守;“愁”,意动用法,以……为愁;“凋”、“转,使动用法;“去”,距离;“或”,倘若。


28、将进酒(李白,盛唐)


君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。


人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我必有用,千金散尽还复来(pēng)羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑(Cén)夫子,丹丘生,(qiāng)进酒,君莫停。与君歌一曲,请君为我侧耳听。钟鼓馔(zhuàn)玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣(zì)(nǜe)。主人何为言少钱,径须沽(gū)取对君酌。五花马,千金裘(qiú),呼儿(jiāng)出换美酒,与尔同万古愁。


【披沙拣金:“李白斗酒诗百篇”,酒入愁肠三分酿成月亮,七分化为剑气,秀口一吐便是半个盛唐;若无豪情意气,诗人怎会有如此狂放的胸襟?“将(qiāng)”,请,愿;“将(jiāng)出”,拿出。


29、梦游天姥吟留别(李白,盛唐)


海客谈(yíng)洲,烟涛微茫难求。越人语天姥(mǔ),云霞明灭可睹。天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。


我欲之梦吴越,一夜飞镜湖月。湖月照我影,送我至剡(shàn)溪。谢公宿处今尚在,(lù)水荡漾清猿啼。脚(zhuó)谢公屐(jī),身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。熊咆龙吟殷(yǐn)岩泉,栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。列缺霹雳,丘峦崩摧。洞天石扉,訇(hōng)然中开。青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席,失来之烟霞。


世间行乐亦如此,古来万事东流水。君去兮何时还,放白鹿青崖间,须行即骑访名山。能摧眉折腰权贵,使我不得开心颜。


【披沙拣金:“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,以仙梦之境寄意明志,浪漫主义的瑰丽诗篇。“信”,确实,的确;“或”,有时;“因”,依据;“向”,先前,刚才;“且”,姑且,暂且。“安”,怎么;“事”,侍奉。


30、白雪歌送武判官归京(岑参,盛唐)


北风卷地白草折,胡天八月飞雪。忽如一夜春风来,千树万树花开


散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾(qīn)薄。将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。


干百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。纷纷暮雪下辕门,风chè)红旗冻不翻。


轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处。


【披沙拣金:塞外飞雪,新奇壮伟。结尾句真是言有尽而意无穷,与李白“孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”句,有异曲同工之妙。“即”,连词,就


31、燕歌行(汉家烟尘在东北)(高适,盛唐


汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。男儿本自重横行,天子非常赐颜色。摐(chuāng)金伐鼓下榆关,旌旆(jīngpèi)逶迤(wēiyí)碣石间。校尉羽书飞瀚海,单(chán)于猎火照狼山。


山川萧条极边土,胡骑凭杂风雨。战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。大漠穷秋塞草腓(féi),孤城落日斗兵稀。身当恩遇恒轻敌,力尽关山未解围。


铁衣远(shù)辛勤久,玉应啼别离后。少妇城南欲断肠,征人蓟(jì)北空回首。边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有?杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。


相看白刃血纷纷,死节从来岂顾?君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!


【披沙拣金:高适是盛唐时期“边塞诗派”的领军人物,“雄健悲壮”是他的边塞诗的突出特点。全诗以非常浓缩的笔墨,写了一个战役的全过程——出师,战败,被围,死斗。“颜色”,脸,脸色。


32、雁门太守行(李贺,中唐)


黑云压城城欲,甲光日金开。角声满天秋色里,塞上燕脂夜紫。半卷红旗易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙(wèi)君死。


【披沙拣金:有“诗鬼”之称,用浓辞丽藻和鲜明的色彩去表现紧张悲壮的战斗场面。“向”,向着,对着;“临”,临近,接近;“为”,为了。】


33、登高(杜甫,盛唐)


风急天高猿啸哀,渚(zhǔ)清沙白鸟飞回。无边落木萧(xiāo)下,不尽长江滚滚来。


万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨霜鬓(bìn),潦(liáo)倒新停浊酒杯。


【披沙拣金:号称“诗圣”,忧国忧民的现实主义诗人。此诗沉郁顿挫,眼中景、心中情,重重悲苦,在起承转合之中浑然天成;全诗意象、声韵、章法、字句俱佳,被后人誉为“古今七律第一”。“繁”,使动,使……多。


34、望岳(东岳泰山)(杜甫,盛唐)


岱宗夫如何,齐鲁青未(liǐo)。造化神秀,阴阳割昏晓 。


荡胸生云,决(zì)入归鸟。当凌绝顶,一览众山小。


【披沙拣金:青年时代的诗人“裘马清狂”,充满浪漫豪情。全诗以“望”字统摄——远望、近望、细望、神望。“了”,了结,尽;“钟”,聚集;“会”,必然,一定。


35、春望(杜甫,盛唐)


国破山河在,城春草木深。感时花泪,恨别鸟惊心。


烽火连三月,家书万金。白头(sāo)更短,浑欲不(shēng)(zān)


【披沙拣金:移情于物,忧国念家。“胜”,经受得住,能承当。


36、茅屋(wèi)秋风所破歌(杜甫,盛唐)


八月秋高风怒号,卷我屋上三重。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥(juàn)长林梢,下者飘转沉塘坳(ào)。南村群童欺我老无力,忍能对面(wéi)盗贼,公然抱茅入竹去。唇焦口呼不得,归来倚杖自叹息。


俄顷风定云墨色,秋天漠漠昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻。


安得广厦(shà)千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼,何时眼前突兀(wù)(xiàn)此屋,吾庐独破受冻死亦足!


【披沙拣金:杜甫若做了国家总理,房价还降会不下来吗?诗人一介寒士,在风雨如磐的困苦情境中推己及人,悲天悯民,彰显了大悲大爱的高尚情操和人格理想。“为”,①介词,被,②动词,做;“向”,接近,临近。


37、蜀相(杜甫,盛唐)


丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。


三顾频天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。


【披沙拣金:真是“古来圣贤皆寂寞”啊!以乐写哀,诗心落在了“自”、“空”两字上。诗人心念武侯,高山仰止,寄希望于当世的贤臣良将,丹心可鉴。】


38、客至(杜甫,盛唐)


(shè)南舍北皆春水,但见群鸥日日来。花径不曾客扫,门今始为君开。


盘飧(sūn)市远无兼味,樽酒家贫只旧醅(pēi)肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。


【披沙拣金:诗人迎客于成都草堂,心喜而酒薄,率性真诚,可与李白“烹羊宰牛”“饮三百杯”一媲美矣。“舍”,房屋,住宅;“缘”,因为,为了。】


39、旅夜书怀(杜甫,盛唐)


细草微风岸,危(qiáng)独夜舟。星垂平野阔,月涌大江流。


名岂文章(zhù)?官应老病休。飘飘何所似?天地一沙鸥。


【披沙拣金:对比反衬,景中见情,写出了诗人离开成都草堂后,郁郁不得志、漂泊无所的落寞孤苦。“著”,显著,著称;“何所似”,所似何,“何”,什么,宾语前置;“所”,用在动词前,构成名词性短语。


40、登岳阳楼(杜甫,盛唐)


昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南(chè),乾坤日夜浮。


亲朋无一字,老病有孤舟。(róng)马关山北,轩涕(tìsì)流。


【披沙拣金:洞庭湖辽阔浩淼,也不及诗人“穷年忧黎民,叹息肠内热”的情怀。“凭”,倚靠。】


41、兵车行(杜甫,盛唐)


车辚辚(lín),马萧萧,行人弓箭各在腰。耶娘(爷娘)妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭,哭声直上(gān)云霄。


道旁过者问行(xīng)人,行人但云点行频。从十五北防河,便至四十西营田。去时里正与裹头,归来头白还(shù)边。边庭流血成海水,武皇开边意未。君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞(qǐ)。纵有健妇把锄犁,禾生陇(lǒng)亩无东西。况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。


长者虽有问,役夫敢伸恨?且如今年冬,未休关西卒。县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好。生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。君不见青海头,古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾(jiū)


【披沙拣金:杜甫的诗有“诗史”之称,这首“歌行”是历史生活的真实记录。老杜苦心孤诣,叙事讽时,揭露了唐玄宗的穷兵黩武、长年征战,给人民造成的巨大灾难。“妻子”,妻子儿女;“走”,奔跑;“干”,冲;“或”,有的人。


42、石头城(其一)(刘禹锡,中唐)


山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。(huái)水东边旧时月,夜深还过女墙来。


【披沙拣金:其有“诗豪”之称,正如其《乌衣巷》中“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的诗句一样,以不变写变,凭吊咏史;“月”,更是“宇宙的冷眼”,见证了历史的兴衰——沧海桑田,奢华不再!


 

典雅的文言,让我们找到回家的路(诗词曲1——21)

典雅的文言,让我们找到回家的路(诗词曲1——21)


【编者按】吟诵涵咏,浮萍有根:


 韩军老师说过,“没有‘文言’,我们找不到回‘家’的路”,“是文言教育造就了白话大师,文言学习形成纯粹、典雅的汉语语感,文言是白话的根基”。我们只有在“文言”的长河里日沉夜浸,冲浪淘洗,才能让我们一颗如浮萍的心回家;也只有在这些典雅古诗文的吟诵涵咏中,才能意会、落实典型的实词、虚词!古诗文,是我们日餐夜哺的精神菽粟和心灵滋养。(张训海)


附:高考语文古诗文必背诵读篇目汇编


注:①高考语文必背诵读的诗词曲81首、文言文31篇,凡112篇。


    ②每篇古诗文中划横线的句子为重点句(参考),打方框的字为默写易错字或通假字。


③加点注释的字词为重点掌握的实词、虚词。


④勤读、勤背、勤默、多用是正途。


A、诗词曲(81首)


1、沁园春•长沙(毛泽东,1925年)


独立寒秋,湘江北去,橘子头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸(gě)争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天自由。怅寥廓(liáokuò)问苍茫大地,谁主沉浮?


携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正;书生意气,挥斥方遒(qiú)。 指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏(è)飞舟?


【披沙拣金:览物抒怀,“一切景语皆情语”,诗人以天下为己任,慷慨言志。诗歌绘一派壮丽秋景,述一段峥嵘岁月,吐一腔拿云心事。“粪土”,名词活用为动词,视之如粪土。


2、沁园春•雪(毛泽东,1936年)


北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原蜡象,欲与天公试比高。晴日,看红装素裹,分(fèn)外妖娆。


江山如此多娇,引无数英雄折腰。惜秦皇汉武,略输文;唐宗宋祖,稍逊风骚(sāo)。一代天骄,成吉思汗(hán),只识弯弓射大雕。矣,(shǔ)风流人物,还看今朝(zhāo)


披沙拣金:“有第一等襟抱,第一等学识,期有第一等真诗”,纵横捭阖,睥睨群雄;“静心抱冰雪”,以冰雪喻之,光明俊伟。“折腰”,倾倒;“俱”,全,都;“往”,过去,成为往事。】


3、忆秦娥•娄山关(毛泽东,1935年)


西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽(yè)


雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血(xuè)


披沙拣金:钢铁是怎样炼成的?靠双脚和意志!“漫道”,莫说,休言,不足道,不屑一提。


4、关雎(《诗经·周南》)


关关(jūjiū),在河之洲。窈窕(yǎotiǎo)淑女,君子好(qiú


参差(cēncī)(xìng)菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐(wùmèi)求之。求之不得,寐思服。悠哉游哉,辗转反


参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,之。参差荇菜,左右芼(mào)之。窈窕淑女,钟鼓(lè)之。


【披沙拣金:孔子说《关雎》“乐而不淫,哀而不伤”,此篇乃《诗三百》之首,《风》之始,乃言君子之“志”也。“友”,意动用法,以(之)为友;“乐”,使动用法,使(他或她)乐。


5、蒹葭(《诗经·秦风》)


jiānjiā)苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方sù huí)①,道阻且长;溯游从之,宛在水中央


蒹葭萋萋(qī),白露未晞。所谓伊人,在水②湄(méi)。溯洄从之,道阻且跻jī)溯游从之,宛在水中chí)


蒹葭采采,白露未。所谓伊人,在水之sì)。溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中zhǐ)


【披沙拣金:花开彼岸,在水一方,永远是最美丽的风景。全诗以“蒹葭”起兴,重章叠句,一咏三叹。“溯洄”和“溯游”,相对词义,逆流、顺流;“之”,①代“伊人”,②助词,的。


6、氓(《诗经·卫风》)


氓(ménɡ)之蚩蚩(chī),抱布贸丝。匪来贸丝,来我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我qiān)期,子无良媒。将(qiānɡ)子无怒,秋①为期。


乘彼垝(ɡuǐyuán)②望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载(zài)笑载言。尔卜尔(shì),体无咎(jiù)言。以尔车来,以我贿(huì)迁。


桑之未落,其叶沃若。于(xū)嗟(jiē)鸠(jiū)兮(xī),无食桑(shèn);于嗟女兮,无与士耽(dān)。士之耽兮,犹可说(tuō)也;女之耽兮,不可说也。


桑之落矣,其黄而陨。自我徂(cú)尔,三岁食贫。淇水汤汤(shānɡ),jiān)车(wéishang)。女也不爽,士其行(xínɡ)。士也wǎnɡ)极,二三其德。


三岁为妇,靡(mǐ)室劳矣。夙(sù)有朝(zhāo)矣言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥(xì)其笑矣。静言思之,躬自悼矣。


及尔(xié)老,老使我怨。则有岸,xí)则有pàn)。总角之,言笑晏晏。信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!


【披沙拣金:婚姻是爱情的坟墓,一旦风住尘香爱已尽,“我”自亲手将它埋葬全诗以“我”(女主人公)的口吻叙述,营造了融叙事、抒情、议论为一体的诗体格局。“即”,靠近,接近;“愆”,本指过失、过错,文中指延误;“以”,①介词,把,②连词,来;“渐”,浸湿;“兴”,起,起来。


7、无衣(《诗经·秦风》)


岂曰无衣?与子同袍。王兴师,修我(gē),与子同仇!


岂曰无衣?与子同。王于兴师,修我矛戟(jǐ),与子偕作!


岂曰无衣?与子同裳(cháng)。王于兴师,修我甲,与子偕行!


披沙拣金:全诗互文见义,重叠复沓;感情跌宕生势,逐章加强。“于”,动词词头,没实义;“泽”,汗衣,内衣;“兵”,兵器。积累几个熟语——唇齿相依、休戚与共、穿一条裤子、同仇敌忾、金戈铁马、秣马厉兵。


8、静女(《诗经·邶风》)


静女(shū)(sì)城隅(yú)而不见(xiàn),搔首踟蹰(chíchú)


静女其娈(luán),贻(yí)我彤管。彤管有炜(wěi)说怿(yuèyi)(rǔ)美。


自牧(kuìtí),洵美且异。(fēi)之为美,美人贻。


披沙拣金:子曰《诗三百》“一言以蔽之,思无邪”,对于爱人的信物,哪怕只是根荑草,爱屋及乌,也是最美的钻石。“其”,形容词词头;“于”,介词,在;“爱”,通“薆”,隐藏;“之”,语音助词;“为”,动词,是。


9、离骚(《楚辞》屈原,战国)


帝高阳之苗裔(yì)兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于陬(zōu)兮,惟庚寅吾以降。皇览揆(kuí)余初度兮,肇锡(cì)余以嘉名:名余曰正则兮,字余曰灵均。


纷吾①有此内美兮 ,又重(chónɡ)之以修能。扈(hù)江离与辟(pì)芷(zhǐ)兮,纫秋兰以为佩。yù)余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝(zhāo)搴阰(qiānpí)之木兰兮,夕揽洲之宿莽  日月忽其不兮,春与秋其代序草木之零落兮,恐美人之迟暮。 不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐qíjì)以骋(chěnɡ)兮,来吾道(dǎo)夫先路


昔三后之纯粹兮,众芳之所在。杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙chǎi)!彼尧舜之耿介兮,②遵道而得路。何桀纣(jiézhòu)之猖披兮,夫唯捷径以窘步。唯夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之(dàn)殃兮,恐皇舆之败绩。忽奔走以先后兮,及前王之踵(zhǒng)武。(quán)不察余之中情兮,反信谗而齌(jì)怒。余固知謇謇(jiǎn)之为患兮,忍而不能舍也。指九天以为正兮,夫灵修之故也。初③与余成言兮,后悔遁而有他。余④不难夫离别兮,伤灵修之数(shuò)化。


披沙拣金:“江离”、“秋兰”、“芷”、“木兰”、“宿莽”、“申椒”、“菌桂”、“蕙茝”、“荃”——诗人的“香草情结”可见一斑。“孟”,开端,古代以“孟(伯)、仲、叔、季”,示兄弟姊妹长幼之别字也,表示老大、老二、老三、老幺这种排行;“既”,①已经,②以后、之后,③既然,④已经;“固”,确实。】


10、迢迢牵牛星(东汉,《古诗十九首》)


迢迢(tiáo)牵牛星,皎皎河汉女。纤纤(xiān)(zhuó)素手,札弄机(zhù)。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水(jiàn),脉脉(mò)不得语。


披沙拣金:天上、人间都有“咫尺天涯”相似的相思和痛苦。积累几个叠词——“迢迢”、“皎皎”、“纤纤”、“札札”、“盈盈”、“脉脉”——延绵了思乡怀人的深情。“擢”,举起,另引申为提拔、拔(擢发难数);“间”,动词,间隔。】


11、涉江采芙蓉(东汉,《古诗十九首》)


涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲(wèi),所思在远道。还(huán)望旧乡,长路漫浩浩。同心而离居,忧伤以终老。


披沙拣金:一首哀婉动人的相思曲,被誉为“五言之冠冕”,拈花思人的不是男主人公,而是远在江南的思妇,诗人从对面曲揣彼意,设计“悬想”而出婉曲,可谓诗人的奇思妙想。“遗”,“赠送”;“顾”,回头看。


12、孔雀东南飞(汉乐府民歌)


鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通(biàn)足下(niè)丝履,头上玳瑁光。腰若流纨(wàn)素,耳著明月珰。指如削(xuē)葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双


上堂拜阿母,阿母怒不止。“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛(bó)多,不堪母驱使。今日还(huán)家去,念劳家里。”却与小姑别,泪落连珠子。“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥(mǔ),好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”出门登车去,涕落百余行。


府吏马在前,新妇车在后,隐隐何甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头共耳语:“誓不相隔卿,且暂还家去;吾今且赴府,不久当还归,誓天不相负!”新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当作石,妾当作蒲苇,蒲苇如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依。


府吏闻此变,因求假暂归。未至二三里,摧(zàng)马悲哀。新妇识马声,蹑履相逢迎。怅然遥相望,知是故人来。举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄,以我应他人,君还何所望!


府吏谓新妇:“贺卿得高迁!磐石方且厚,可以千年;蒲苇一时纫,便作旦夕间。卿当胜贵,吾独向黄泉!”新妇谓府吏:“何意出此言!同是被逼迫,君尔妾亦然。黄泉下相见,勿违今日言!”执手分道去,各各还家门。生人作死别,恨恨(nǎ)可论?念与世间辞,千万不复全!


披沙拣金:将美的东西毁灭给人看,就成了悲剧。几个偏义复词——公姥、父母、弟兄。“卒”,尽,终;“日”,名词作状语,一天天地。


13.观沧海(曹操,东汉)


碣(jié)石,观沧(cāng)海。水何澹澹(dàn),山岛竦sǒng zhì)。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟(sè),洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。


披沙拣金:“言为心声”,正所谓“心有多大,景有多大”。“临”,登临,登上;“以”,连词,来,用来。


14、短歌行(曹操,东汉)


对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。(kǎi)当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。


青青子(jīn),悠悠我心。但为(wèi)君故,沉吟至今。呦呦(yōu)鹿,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。


明明如月,何时可掇(duō)?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契(qì)阔谈宴,心念旧恩。


月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝(zā),何枝可依?山不高,海不厌深。周公吐哺(bǔ),天下归心。


披沙拣金:天下之争,是人才的竞争。全诗四节,可以视作宾主的唱和。“何以”,以何,用什么。“但”,只,仅;“为”,因为;“厌”,满足。】


15、饮酒(其五)(陶渊明,东晋)


结庐在人境,而无车马。问君何能,心远地自偏。采菊东下,悠然见(xiàn)南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲已忘言


披沙拣金:“大隐隐于市”,只要诗意栖居,即使是在喧嚣的世界也可以超凡脱俗,回归自然;放下而恬淡,宁静而致远。“尔”,如此,这样。】


16、归园田居(其一)(陶渊明,东晋)


(shào)无适俗韵,性本丘山。误落尘网中,一去三十年。


(jī)鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守归园田。


方宅十余亩,草屋八九间。榆柳(yìn)后檐,桃李罗堂前。


暧暧(aì)远人村,依依里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树


户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊(fán)笼里,复得返自然。


披沙拣金:生活就是一张“网”,从“尘网”或“樊笼”挣脱,就是超脱,就是回归本性;坚守精神的“园田”是“守拙”;“守拙”——守正不阿,不自甘堕落,不随波逐流!“爱”,热爱,喜爱。找诗中的对偶句。


17.山居秋暝(míng)(王维,盛唐)


空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流


xuān)归huàn)女,动下渔舟。随意春芳歇xiē),王孙自可留。


披沙拣金:味摩诘之诗“诗中有画”。王维,后世人称其为“诗佛”。“芳”,花草;“歇”,凋谢,衰败。】


18、使至塞上(王维,盛唐)


单车欲问边,属(shǔ)国过居延。征出汉塞(sài),归雁入胡天。


大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢(jì),都护在燕(Yān)然。


披沙拣金:诗人以“征蓬”和“归雁”自况,全诗怎一个“孤单”了得,但落在“直”和“圆”上,却见出劲拔、温暖之意。“候”,窥伺,侦察。】


19.送杜少府任蜀(王勃,初唐)


(què)三秦,风烟望五津。与君离别意,同是宦(huàn)游人。


海内存知,天邻。无为在歧(qí)路,儿女共沾巾。


披沙拣金:“诗杰”之诗,方寸之间,张弛无限,收放自如;天涯咫尺,侠骨柔情,刚柔相济。“之”,动词,往,去;“辅”,拱卫;“比”,靠近,挨着。】


20北固山下(王湾,唐)


路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。


【披沙拣金:蕴藉自然理趣,散出淡淡乡愁。“次”,靠近,停泊,停留;“客”,寄居他乡。


21、登幽州台歌(陈子昂,初唐)


前不见古人,后不见来者。天地之悠悠,独(chuàng)然而涕下。


【披沙拣金:“两‘不见’,好眼。‘念天地之悠悠’,好胸中。”其诗词意激昂,风格高峻,其不愧“诗骨”之称。“念”,考虑,想。

杜甫《月夜》——“361°的相思和意象渗融”课例

杜甫《月夜》——“361°的相思和意象渗融”课例(张训海)


【动点创意】平行渗融《月夜》、《望月怀远》、《声声慢》中“月”、“雨”之意象——不一样的相思,一样的情真:忧国忧民的杜甫曲笔思亲,即景抒情的张九龄掬月怅然,结着丁香愁怨的李清照最难将息。


【个性课案】


一、读读一些咏月的经典诗句,再以“月,是……”的格式写一个句子。


二、“‘诗史’与‘诗圣’齐飞,念家共悯民一色。杜甫情怀何在?”——品杜甫之“月”:


1、从“情”的角度给这首诗加一个题目。


2、诗中“独看”可否换成“同看”?以“诗人妻子‘独看’的泪痕里,……”的格式写句子。


3、“怜”和“忆”换成其它字眼试试看,“忆”中有几层意蕴?


4、读读李清照的《声声慢》后,想想诗人妻子心中是否也是“风急,雨淅淅”,有兴趣的同学以她的身份仿拟《声声慢》,填一首词。(示例:缦缦立立,寂寂重重,凄凄切切凄凄。夜阑更深时刻,怎能入寝。三声两只虫鸣,透进他晚来风细。月如钩,低绮户,照见儿女梦呓。    一地月冷如水。盈手处,双臂云鬟俱湿。倚着窗儿,垂泪又到天明。星稀更兼淡云,想长安茫茫生死。这次第,怎一个忧字了得!


5、比较张九龄的《望月怀远》,想想杜甫为什么不也意兴阑珊“掬月盈手赠佳妻”,以“诗人‘双照’的清辉中,……”的格式写句子。


三、读“月”品“雨”写思念(仿句):


1、思念是 “衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的无怨无悔;思念是“不堪盈手赠,还寝梦佳期”的黯然惆怅,思念是                            


2、思念使女诗人瘦比黄花,才下眉头又上心头,点点滴滴梧桐更兼细雨到天明;思念使婉约派泰斗酒醒晓风残月杨柳岸;思念使一代诗圣            


四、请以《收藏一轮月,思念到永远》为题写篇短文。

都是月亮惹出的风流——从中国传统文化视野中读写“荷塘月色”

都是月亮惹出的风流——从中国传统文化视野中读写“荷塘月色”( 张训海)


【课案创意】脱却传统教法之窠臼,在中国传统文化视野的关照下,挖掘文化内涵,寓感性于理性中,读写这篇经典散文的语言美、自然美、情境美、风俗美、亲情美、文化美。


【个性课案】


一、“久在樊笼里”,内心“颇不宁静”:家事,国事,天下事!虽轻犹重似淡还浓的人生忧伤,怎一个“愁”字了得!孔子言“乐而不淫,哀而不伤”,“哀”“乐”与共的审美思想,正是中国士大夫一贯的“中庸”传统。——从文中摘录作者的“情语”出来,扩大还原比较,品味限定性副词的含蓄美。


①这几天心里不宁静。——(这几天“心里是一团乱麻,也可以说是一团火”!)


②这一片天地好像是我的;我也超出了平常的自己,到了另一世界里。——(飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙!)


③我受用这无边的荷香月色好了。——(大快朵颐,快哉!)


热闹是他们的,我什么也没有。——(烦啊,蝉噪蛙鼓让人耳根不得清静,我什么也说不上哟!)


⑤这令我到底惦念这江南了。——(我的水乡,梦里萦魂里牵,叫我如何不想你!)


 


二、“复得返自然”,“莲”的心事:若是无法逃遁尘世,何不如莲一般不蔓不枝,在污世浊流中独善其身呢?举世皆浊我独清,自清“情”何以堪!不管是道家的“出世”,还是儒家的“入世”,都蹈循“归依自然、天人合一”的“宇宙意识”法则,正所谓“物即我、我即物”。人,诗意地栖居!人与自然、人与自己内心、人与人,这三者之间皆讲求彼此“交融”、“和谐”相处。——分别换写品读几个自然段。


①(第4自然段)月下荷塘,诗经的方式:


田田的叶,出水的裙,不早不晚不偏不倚撞见自清惊鸿一瞥,那应是一句如切如磋如琢如磨的喟叹。小家碧玉也好,大家闺秀也罢,诚如出浴的美人,着墨了我凝望的视线,却丝毫不逊伊人的风华,宛在水中央,却见在水一方,伊人于我笑靥如莲。百转千徊,那水该是怎样的水,映衬出女子巧笑倩兮美目盼兮的模样;流水脉脉,遮掩了她们入世的执著,出世的清逸;水气氤氲,朦胧了那惨绿少年的容颜,单纯执着如典跖里的尾生,站成荷塘里一幅安静的黑白映画,让女子入眼入心,连那回眸一笑,都定格成莲之夭夭,灼灼其华。(品味几个比喻句和叠音雅词)


②(第5自然段)塘上月色,诗歌的方式:


月华如水/薄雾笼纱/花叶入梦/月也朦胧


丛木斑驳/柳的倩影/如歌如画/鸟也朦胧(品味几个含情拟人化的动词)


③(第79自然段)塘边遐想,散文的方式:


春去夏来,芙蓉出清水,荷花刚从碧绿的叶浪中擎出,盈盈露出贝齿,娇羞欲语;微风过处,水珠滚动,她翠绿的裙裾翻飞。


“小船呀轻摇,菡萏呀半开,蜂蝶呀不许轻来……”又是采莲的时候了,她这样想。她,乌黑的长发,像是水帘一样垂在肩旁,淡淡散出花香;素白的湘裙裹着窈窕的身子,勾勒出纤纤的莲腰。她莲步款款,螓首频回,袅娜如风中的荷。舟不停地荡漾着,她寻找着自己的意中人。


他,也是来采莲的,灵活有力的双手摇着船橹,轻快地穿行在碧荷丛中。忽然,她的浆被水藻挂住,舟两边的浮萍一漾一漾;他看见了,用一支长篙帮她拔开水草。这时,她抬起头,他也抬起了头。人群中,他们的目光不经意的相遇了,他们含情脉脉地凝望着对方,都有了一丝不易察觉的震憾。他们的舟挨得很近,他们的心也挨得很近,双方互相递传着盛满糯酒的羽杯。


那是一种平凡的美丽,在不经意间却成了他们那个季节最动人的风景线。


……


别了这么多年,曾经的往事,恍如昨天。谁能告诉我,江南水气的氤氲中是否又酝酿了一地相思,绵软的,如那已然熬成伤口的红豆;荒芜的,如那一株最后的芳菲,开在谁眼里让人怎生安眠?


“……大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。”想来,那应是一阕词,一曲菱歌。南塘依稀还是那个南塘,荷叶涟涟,那怜爱你的心还如水般的悠长。


拈花一笑,已过经年,炕上小儿正酣,妻也入梦,我心已宁静如池!(品读最后一段:乡思、爱情、亲情)


 


三、“窈窕淑女,君子好逑”,才子爱美人情结:“食色性也”,自古哪个才子不风流?都是月亮惹的祸吧,作者爱自然更爱美女;宝哥哥言“女子都是水做的”,作者也是唯女子为洁为清。在朱自清笔下描写荷塘的比喻及用词,无不与女性有关:


①“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。”——舞女,一定是个身材曼妙的少女。


②“层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;……又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。”——袅娜,形容女子体态轻盈柔美(这个解释比课本注释更有味儿,更与羞涩和谐)。羞涩,难为情,态度拘束不自然,多指妙龄少女吧。


③“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上歌声似的。”——这清香一定是女性的馨香吧,歌声自然不会是男声,只有婉转的女声,才能与这阴柔之美和谐。


④“叶子底下,是脉脉的流水,……而叶子却更见风致了。”——脉脉,形容女子凝视或用眼神表达情意。风致,也应该是形容女子的容颜举止。


⑤“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。”——倩影,女子美丽的身影。上文的“……斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般”中的“黑影”,大概一定说的是粗鄙男人的黑影了。


⑥“树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。”——丰姿,风度姿表,还是只能是女子的仪态。


⑦“于是妖童媛女,荡舟心许;……尔其纤腰束素,迁延顾步;……恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。”——如果说作者对荷叶、荷花、荷香、流水、杨柳的描写隐隐地表现了对女性的欣赏。那么,对《采莲赋》的联想则明显地表达了对女性美丽的艳羡。


⑧“采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子。莲子清如水。”——《采莲曲》中的风流女子刚走过去,就又来了《西洲曲》里的多情采莲女啊。


朱自清是喜爱荷塘月色的,但我说他在无意识中更爱美女。爱生活与爱异性是同义语(柯云路语),与其说朱自清爱美女,还不如说他在追求纯洁的节操,追求自己的精神家园。“假如你有两块面包,你得用一块去换一朵水仙花。”在我们案头种一盆水仙花,如艾青的《仙人掌》,养在掌中,梦着大海。精神需要自赎和滋养!


四、金钱可以买来时钟,但买不来时间;金钱可以买来鲜花,但买不来真情。爱国家民族,是大义;爱妻子儿女,是责任;爱业敬岗,是本分;爱友朋他人,是精神。生命的我们在生命中,别太让世俗浑浊清澈,私欲噬食自己,奸猾圆滑善良……,课外阅读两本书:①“生命充满劳绩,但我们诗意地栖居在这片大地上!”——海德格尔《人,诗意地栖居》


②“人不是生来要被打败的,你可以消灭他,但就是打不败他。”——海明威《老人与海》